Nederlands


< Foto van recent optreden vanuit eigen garage van Hoytemalaan 2 te Rotterdam tijdens de straatspeeldag op 14 juni 2015. Kosteloze optredens op verzoek, desgewenst met eigen poppenkast op elke locatie. Geen kosten, alleen bijdrage in transport. I.p.v. honorering wordt een donatie op prijs gesteld aan de Eye Care Foundation […]

Poppenspel


Piano entertainment met oud en nieuw, van alles wat. Optredens op verzoek via 06 – 22218047. Desgewenst kan ik een keyboard meenemen (i.p.v. honorering gaarne een donatie aan de Eye Care Foundation in Amsterdam). Op vrijdag 9 oktober 2015 zal ik een entertainment aandeel leveren aan de klassieke muziekavond op […]

Piano


Frans Hemsterhuis Inleidingen van ca. 35-40 min. over Frans Hemsterhuis (1721 – 1790), de Fryske Sokrates, desgewenst gevolgd door een filmdocumentaire gemaakt door Omrop Fryslân (2 x 30 min.) Regelmatig inleidingen voor serviceclubs als Rotary, Lions e.d. Geen kosten, een donatie aan Eye Care Foundation Amsterdam wordt op prijs gesteld. […]

FilosofieDe kracht van het (na)denken met Bayle en Hemsterhuis. Piano entertainment met oud en nieuw, van alles wat. Is het leven niet een poppenspel? Ter lering en vermaak voor jong en oud. Voor eenvoudige vertalingen Frans-Nederlands en Nederlands -Frans Wat het betekent als je met achterlaten van je familie en […]

Home