Filosofie


Frans Hemsterhuis

hemsterhuis

Inleidingen van ca. 35-40 min. over Frans Hemsterhuis (1721 – 1790), de Fryske Sokrates, desgewenst gevolgd door een filmdocumentaire gemaakt door Omrop Fryslân (2 x 30 min.)

Regelmatig inleidingen voor serviceclubs als Rotary, Lions e.d. Geen kosten, een donatie aan Eye Care Foundation Amsterdam wordt op prijs gesteld.

Onlangs werd door dr. J. van Sluis een kritische editie bezorgd, waarvan eerste exemplaren door hem werden aangeboden aan enkele prominenten uit de wereld van de wijsbegeerte tijdens een geanimeerde bijeenkomst in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Gelijktijdig werd de KB verrijkt met een collectie originele handschriften van de filosoof uit Duitsland.

Op 17 oktober werd in NRC een uitvoerige recensie gewijd aan deze gebeurtenis. Zie de link.

Vrijdag 4 november 2016 wordt een inleiding gehouden in de brasseriezaal van Huize Liduina voor vrienden en bekenden, thans ook met nadruk op de filosofie van diens voorganger Spinoza, sinds kort meer bekend dankzij de boeiende filmdocumentaire van Robin Lutz: Spinoza, een vrije denker.

Op donderdag 21 september 2017 werd een inleiding over Hemsterhuis gehouden voor de kortgeleden opgerichte Probusclub Texel in de Schoutenzaal van Hotel De Lindeboom in Den Burg. Er was een klein maar aandachtig gehoor. Zie foto hieronder.

 

Pierre Bayle

bayle

(binnenkort) schimmenspel over Pierre Bayle, le philosophe de Rotterdam (1647 – 1706) – informatie volgt spoedig. Het betreft een project in samenwerking met poppenspelers en cineasten.

Het ligt in de bedoeling dit schimmenspel waarin het begrip tolerantie op een begrijpelijke wijze wordt uiteengezet te verfilmen en educatief te verspreiden onder lagere en middelbare scholen enerzijds en andere groepen in de samenleving anderzijds, in eerste instantie in de stad Rotterdam, later wellicht ook daarbuiten.