Mijn werk bij Stichting Vluchtelingenwerk Nederland


Wat het betekent als je met achterlaten van je familie en alles wat je vertrouwd is in een nieuw en vreemd land terecht komt?

Ongeveer een jaar geleden heb ik me in navolging van een buurvouw, die zich over een Syrisch gezin had ontfermd, aangemeld bij deze organisatie, omdat de uitdaging iemand de Nederlandse taal te helpen aanleren om daarmee makkelijker in te burgeren in ons land me wel aansprak. In overleg met de coördinator taalcoaches VluchtelingenWerk werd ik gekoppeld aan een jonge Eritreeër.

Hij is al sinds begin 2014 in Nederland en kwam via via terecht in Rotterdam. De verplichte 600 uur Nederlandse les in de eerste drie jaar van zijn verblijf hier heeft hij erop zitten, hij moet echter vijf examens met redelijk gevolg afleggen in de disciplines Leesvaardigheid, Luistervaardigheid, Spreekvaardigheid, Schrijfvaardigheid en Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Twee daarvan heeft hij inmiddels gehaald en om in te burgeren moet hij in elk onderdeel minstens vier keer zijn geëxamineerd, ook al zou hij ze niet met een voldoende afronden. Dit moet binnen uiterlijk vijf jaar zijn gebeurd, hij heeft nu dus nog een kleine twee jaar om dit te doen.

Elke week zien we elkaar ongeveer twee uur en doen we samen op de laptop de verschillende examenoefeningen. Het liefste wil hij zo snel mogelijk een vaste betrekking hebben, om met het verdiende geld zijn nog achtergebleven familie naar Nederland te laten overkomen. Ik vind dit voldoende inspirerend om hem zo goed mogelijk bij te (blijven) staan.

Voor nadere informatie zie ook www.vluchtelingenwerk.nl